WELKOM BIJ DE HU MINOR 'DE DERDE VERDIEPING'

 

NAAR DE UNIVERSITEIT?  NEEM DE DERDE VERDIEPING!!

De Derde Verdieping is een Minor die open staat voor alle (3e of 4e-jaars) studenten van de HU. Hij is bedoeld voor iedereen die het gevoel heeft iets te kort te komen in zijn of haar algemene ontwikkeling, met name waar het zaken als politiek, maatschappij, economie, kunst, cultuur en de samenhang tussen al die onderwerpen betreft. Je hebt het gevoel dat je voortdurend de klok hoort luiden, maar waar de klepel hangt….?

Natuurlijk kan in het kader van een Minor van 30 ects die lacune niet geheel worden gevuld. Wel kun je, door een verrassend programma te volgen met sprekers die de wereld voor je op z’n kop zetten en het uitvoeren van echte opdrachten in de grotemensenwereld, dat alles uitmondend in een artistieke of ‘wetenschappelijke’ eindmanifestatie met veel pers erbij, een begin maken met zelf je weg te vinden.

Intussen is deze Minor voor veel studenten een ideaal opstapje naar een academisch denkniveau, mocht je naar de universiteit willen. Maar ook als je dat niet direct van plan bent, wordt deze Minor een hoogtepunt van je studieloopbaan.


Education's purpose is to replace an empty mind with an open one." Malcolm Forbes